PORGIE Liwang - pies


Umaszczenie: czarno-białe

Tarczyca - stan normalny, dno oczu bez zmian.

O: Ch. BALTAZAR Liwang (Fanconi DNA test - wolny od zespołu Fanconiego, tarczyca - stan normalny, dno oczu bez zmian)
M: MAGALI Liwang

E-mail: liwang@wp.pl