ORORO Liwang - suka

Umaszczenie: czarno-białe

Tarczyca - stan normalny, dno oczu bez zmian.

O: Ch. HERHOR Liwang (Fanconi DNA test - wolny od zespołu Fanconiego, tarczyca - stan normalny, dno oczu bez zmian).
M: Ch. NYANA Liwang (tarczyca - stan normalny, dno oczu bez zmian).

E-mail: liwang@wp.pl